Giám đốc công ty South Gas, Ihsan Abdul Jabbar cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng xuất khẩu LPG có thể tăng lên 100.000 tấn trong năm nay từ 30.000 tấn trong năm 2016. Xuất khẩu khí ngưng tụ có thể tăng lên 400.000 m3 trong năm nay từ 200.000 m3 trong năm 2016. Ông không đưa ra số liệu giá trị của xuất khẩu.
Iraq bắt đầu xuất khẩu khí lỏng, được xử lý bởi công ty khí Basrah Gas, một liên doanh giữa South Gas, Shell và Mitsubishi năm ngoái. Abdul Jabber cũng là chủ tịch của Basrah Gas.
Công ty này thu nhận khí đốt kết hợp với dầu mỏ sản xuất từ các giếng miền nam Iraq, xử lý chúng thành nhiên liệu cho các nhà máy điện, khí đốt nấu ăn và nhiên liệu lỏng để xuất khẩu.
Công ty Basrah Gas sẽ có thể thu nhận thêm khí đồng hành do chính phủ đã tiếp tục thanh thoán cho công ty này để mua nhiên liệu cung cấp cho thị trường trong nước.
Việc thanh toán của chính phủ sẽ cho phép công ty này đầu tư trong việc hút khí và năng lực xử lý.
Chính phủ Iraq đã khó khăn trong việc thanh toán kể từ khi giá dầu giảm trong năm 2014, cùng năm quân IS chiếm giữ 1/3 lãnh thổ của quốc gia này.
Tổng sản lượng khí đốt từ phía nam Iraq sẽ vượt 900 triệu feet khối mỗi ngày vào cuối năm nay từ mức 700.000 triệu feet khối mỗi ngày cuối năm 2016.
Nguồn: VITIC/Reuters