Nhà nhập khẩu than lớn nhất thế giới này đã nhập khẩu 25,69 triệu tấn than trong tháng 10/2019, theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc, tăng 11,3% so với 23,08 triệu tấn một năm trước.
Các thương nhân dự kiến triển vọng nhập khẩu than vẫn ảm đảm trong phần còn lại năm nay sau khi thắt chặt hạn chế nhập khẩu được một số cơ quan hải quan áp đặt (từ Quảng Châu ở phía nam tới Dinh Khẩu ở miền bắc).
Chính sách của chính phủ (mặc dù không bao giờ được công bố công khai) yêu cầu nhập khẩu hàng năm không được vượt mức năm liền trước. Trong năm 2018, Trung Quốc đã mua tổng cộng 281,23 triệu tấn than.
Năm ngoái, Trung Quốc đã hạn chế nghiêm ngặt nhập khẩu than trong 2 tháng cuối năm bằng cách dừng thông quan, hạn chế nhập khẩu nhiên liệu 54% trong tháng 12/2018.
Trong khi đó, Trung Quốc đã đóng cửa hàng trăm mỏ than quy mô nhỏ sử dụng thiết bị lỗi thời, và thay thế bằng các máy cơ giới lớn hơn sử dụng công nghệ tiên tiến.
Họ đã chấp thuận 40 mỏ than mới hiện đại hóa trong nước, với tổng tổng công suất 196 triệu tấn trong 3 quý đầu năm 2019.
Nguồn: VITIC/Reuters