Sản lượng tại khu vực lớn nhất, lưu vực Permian thuộc Taxas và New Mexico dự kiến tăng 57.000 thùng/ngày lên 4,73 triệu thùng/ngày, tăng ít nhất kể từ tháng 7/2019.
Sản lượng tại Bắc Dakota và khu vực Bakken thuộc Montana dự kiến tăng 9.000 thùng/ngày lên kỷ lục 1,51 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, sự sụt giảm sản lượng được dự báo tại Eagle Ford và lưu vực Anadarko.
Sản lượng tăng tại Permian và Bakken đi đầu trong sự bùng nổ dầu đá phiến đã giúp Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới vượt Saudi Arabia và Nga.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tại Permian đã chậm lại do các nhà sản xuất dầu độc lập cắt giảm chi tiêu cho các giàn khoan mới và hoàn thành giếng khoan, tập trung hơn vào tăng trưởng lợi nhuận.
Sự không hài lòng của nhà đầu tư dự kiến thúc đẩy các công ty hạn chế chi tiêu trong năm thứ hai, với vốn chi tiêu của các công ty đã phát hành giảm hơn 10% trong năm 2020.
Tuy nhiên, các công ty lớn đang tăng cường chi tiêu bù cho một số tác động trong năm nay.
Ngoài ra, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ tại các lưu vực đá phiến lớn dự báo tăng lên kỷ lục 85,2 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) trong tháng 12/2019.
Số liệu đó chỉ tăng khoảng 0,3 bcfd so với dự báo trong tháng 11/2019, tăng một tháng thấp nhất kể từ tháng 1/2019 khi sản lượng tại các lưu vực đá phiến lớn sụt giảm.
Tăng trưởng đang chậm lại do số lượng giàn khoan mỗi khu vực sụt giảm kể từ đầu năm nay.
Sản lượng tại Appalachia, khu vực khí đá phiến lớn nhất của Mỹ có thể tăng ít hơn 0,1 bcfd lên kỷ lục 33,7 bcfd.
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.148 giếng, ít nhất kể từ tháng 12/2017, và hoàn thành 1.373 giếng tại lưu vực đá phiến lớn nhất này trong tháng 10/2019, đưa tổng số giếng khoan chưa hoàn thành (DUC) giảm 225 giếng xuống 7.642 giếng, thấp nhất kể từ tháng 10/2018.
Nguồn: VITIC/Reuters