Đây là năm thứ hai liên tiếp Bắc Kinh tăng hạn ngạch tương đương với 4,04 triệu thùng/ngày. Bộ Thương mại cho biết các công ty phải nộp đơn đăng ký hạn ngạch trước ngày 10/11/2018.
Bộ này không cung cấp chi tiết hạn ngạch, nhưng bao gồm chủ yếu các nhà máy lọc dầu độc lập, chiếm khoảng 2/3 tổng số.
Dong Xiucheng, một giáo sư tại Đại học Dầu khí Trung Quốc cho biết “lý do chính là một số các nhà máy lọc dầu độc lập lớn có công suất mới sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019”.
Ít nhất hai nhà máy lọc dầu tư nhân Hengli Group và Zhejiang Petrochemical đang chuẩn bị triển khai sản xuất thương mại với hai nhà máy mới.
Động thái này cũng nhấn mạnh tăng trưởng của các nhà máy lọc dầu lớn, tư nhân đang tìm cách xây dựng các nhà máy hóa dầu mới sản xuất nhựa, cao su và polyester khi người tiêu dùng trung lưu yêu cầu hàng hóa cao cấp từ ô tô tới điện tử.
Chính phủ đã đàn áp thẳng tay với các công ty nhỏ được gọi là teapot thường sử dụng các thiết bị lạc hậu để sản xuất nhiên liệu cấp thấp.
Nguồn: VITIC/Reuters