Theo dự thảo sửa đổi mới nhất Nghị định 84 của Bộ Công Thương, doanh nghiệp có thể tự quyết mức tăng giá dưới 7%, thay vì 5% như đề xuất ban đầu.

Theo dự thảo mới nhất về Nghị định thay thế Nghị định số 84 về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương gửi lấy ý kiến, thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá liên tiếp được giảm xuống 15 ngày thay vì 30 ngày như hiện nay. Giá cơ sở để tính giá xăng dầu được tính bình quân của 15 ngày đầu của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc.

Khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm trong phạm vi 12% so với mức bán lẻ hiện hành thì thương nhân đầu mối phải giảm giá bán lẻ tương ứng.

Nếu biến động làm giá cở sở giảm trên 12%, sau khi cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp điều tiết (áp thuế nhập khẩu, bình ổn giá) thì thương nhân đầu mối phải tiếp tục giảm giá bán lẻ của mình, không hạn chế khoảng thời gian và số lần giảm.

Bộ Công Thương lấy 7% làm biên độ tăng giá xăng dầu. Khi các yếu tố cấu thành biến độ làm cho giá cơ sở tăng trong phạm vi 7% so với giá bán lẻ hiện hành, thì thương nhân đầu mối được quyền chủ động tăng tương ứng giá cơ sở tại thời điểm điều chỉnh.

Trong biên độ 7-12% thì thương nhân đầu mối phải gửi phương án giá, đăng ký mức điều chỉnh giá tới liên Bộ Tài chính - Công Thương trước thời gian điều chỉnh là 2 ngày làm việc. Quá thời gian 2 ngày làm việc mà không có văn bản hồi âm của liên bộ hoặc văn bản trả lời không đúng nguyên tắc quản lý giá thì thương nhân đầu mối được quyền tăng giá 7% cộng thêm 40% của mức giá cơ sở tăng trên 7% đến 12%; 60% còn lại sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp. Nếu sau 2 ngày làm việc không nhận được văn bản trả lời về việc sử dụng quỹ bình ổn thì thương nhân được tăng nốt phần còn lại.

Trường hợp tăng trên 12%, Thủ tướng sẽ công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá xăng dầu.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84 về kinh doanh xăng dầu. Phó Thủ tướng giao các Bộ Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phải có văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84về kinh doanh xăng dầu gửi đến Bộ Công thương trước ngày 20/12.

(Nguồn: Vnexpress)