ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
Lúa thường IR 50404 tươi

                     3.800

Công ty lương
thực Tiền Giang

Lúa thường IR 50404 khô

                     4.500

Lúa thơm khô
                     5.800
Gạo NL L1

                     6.600

Gạo NL L2 (lức)

                     6.700

Gạo XK 5% tấm

                     7.300

Cá tra thit trắng (mua tại ao)
Trên 1kg/con
 21.500-22.500
Cty Cổ Phần Gò Đàng
Heo hơi
 35.000-37.000
 
Thanh long ruột trắng loại 1

                   12.000

Tổ hợp tác
Thanh Long Lương Phú - Huyện Chợ Gạo

Thanh Long ruột đỏ loại 1

                   23.000

Dừa tươi các loại

                   60.000

Chợ trái cây Vĩnh
Kim, huyện Châu Thành

Dừa khô các loại

                   90.000

Chôm chôm thường các loại

                     8.000

HTX Vĩnh Kim
Chôm chôm nhãn

                   17.000

Trái ca cao

                     5.000

HTX Caca Chợ Gạo
Xoài cát Hòa Lộc loại 1
                   48.000

HTX Hòa Lộc
- Huyện Cái Bè

Dứa
 5000 -5500

HTX Quyết Thắng
 - huyện tân Phước

Cam sành loai 1

                   28.000

HTX Vĩnh Kim
Nhãn tiêu quế

                   13.000

Bưởi năm roi trên 1,1 kg/trái

                   24.000

Bưởi da xanh trên 1,2 kg/trái

                   58.000

Sầu riêng Ri 6

                   28.000

HTX Sầu riêng
Ngũ Hiệp

Nguồn: Vinanet