ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá
Địa điểm lấy giá
tăng giảm so với tuần trước(+/-)
Lúa IR50404 khô
4.800 - 4.900
Xí nghiệp Lương thực Thới Bình
0
Lúa hạt dài OM 6976, OM 5451 khô
5.100 - 5.200
0
Tôm sú các loại 20con/kg
225.000
Các nhà máy, xí nghiệp chế biến thủy sản
0
Tôm sú các loại 30con/kg
180.000
0
Tôm sú các loại 30con/kg
155.000
0
Tôm thẻ chân trắng 100con/kg
100.000
+4.000
Heo hơi (đ/tạ)
3.900.000 - 4.000.000
HTX Chế biến gia súc Phường 4
0
 

Nguồn: Vinanet