Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
USD/1000 board feet
-
-
-
314,30 *
-
304,00
304,90
297,50
302,60
296,10
302,50
307,90
299,90
303,50
299,30
-
308,10
300,00
302,90
301,50
-
318,00
310,00
314,00
312,00
-
323,30
323,30
325,30
323,30
-
320,20
320,20
325,20
320,20
-
332,00
332,00
337,00
332,00
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
VINANET

Nguồn: Internet