Thị trường
Chủng loại
ĐVT
Đơn giá: VND
Lâm Đồng
Phân Ure Phú Mỹ
Kg
10.000
 
Phân DAP TQ
17.000
Tiền Giang
Phân Ure
Kg
10.300
 
Phân DAP TQ
13.500

Nguồn: Vinanet