Dầu thô ($/bbl)
Mặt hàng       
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu thô kỳ hạn Nymex
 
 
 
Dầu Brent giao ngay
101,80
+0,14
+0,14%
Dầu WTI giao ngay
95,60
+0,10
+0,10%
Xăng dầu (Uscent/gal)          
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Dầu đốt kỳ hạn Nymex
285,87
+0,44
+0,15%
Xăng kỳ hạn Nymex RBOB
273,14
+0,08
+0,03%
Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)
 
Giá
Chênh lệch
% thay đổi
Khí gas kỳ hạn Nymex
3,74
-0,00
-0,05%
Khí gas giao ngay
 
 
 
Vinanet                             
 

Nguồn: Internet