Giá nông sản thế giới ngày 27/10

Giá nông sản trong nước ngày 27/10Minh Phương