Thép phi 6 VN: 16.500 (+200) đ/kg
Thép phi 8 VN: 16.500 (+200) đ/kg

Nguồn: Vinanet