Thép XD phi 6: 15.100 đ/kg
Thép XD phi 8: 15.100 đ/kg

Nguồn: Vinanet