XUẤT KHẨU CAO SU
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (dạng bành, đã sơ chế,sản xuất tại Việt Nam)

tấn
$2,548.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVRCV60.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất :35kg/bành,1260kg /kiện .

tấn
$2,800.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV50. 35 kg/bành. HàNG MớI 100% DO VIệT NAM SảN XUấT.

tấn
$2,725.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L; 1 kiện = 33.33 kg.

tấn
$2,600.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 Pallet / 01 cont 20'.

tấn
$2,630.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao Su Tự Nhiên SVR 3L, hàng mới 100%, hàng sản xuất tại Việt Nam, đã định chuẩn về mặt kỹ thuật

tấn
$2,890.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên Latex HA 60% DRC, Hàng đóng đồng nhất: 205kg/drum

tấn
$2,045.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV50, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam

tấn
$2,810.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60 (Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR )

tấn
$3,106.50
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV50, 35kg/bành, đã qua sơ chế, Xuất xứ Việt Nam

tấn
$2,800.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 (100% cao su tự nhiên)

tấn
$2,565.00
Cảng khô - ICD Thủ Đức
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - Đóng đồng nhất 33.333 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn
$2,640.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật (TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 Pallet / 01 cont 20'.

tấn
$2,720.00
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB

Cao su bành tự nhiên SVR 3L. Hàng mới 100% được sản xuất tại Việt Nam

tấn
$3,100.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành
tấn
$2,780.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Đã định chuẩn về kỹ thuật, đã sơ chế tại Việt Nam, hàng đóng đồng nhất )

tấn
$2,881.15
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 3L (Đã qua sơ chế) Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 1200 kg/kiện. Số kiện: 32 kiện (02 container x 20`)

tấn
$2,680.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên SVR 10. ( Đã định chuẩn kỹ thuật), Đóng gói 35Kg/ Bành.36 Bành/ Pallet. Tổng cộng 16 Pallets, Mới 100%

tấn
$2,540.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn
$2,600.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L, Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20'.

tấn
$2,590.00
ICD Sotrans-Phước Long 2 (Cảng SG KV IV)
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 10. Hàng đóng pallet. 33,33 kgs/bành, 36 bành/pallet.

tấn
$2,570.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet.

tấn
$2,560.00
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVRCV60.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất :35kg/bành,1260kg /kiện .

tấn
$2,800.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn
$2,620.00

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR 10 (đã sơ chế, hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1.260 kg/kiện)

tấn
$2,570.00
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$2,650.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 5 dạng bành
tấn
$2,600.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành
tấn
$2,840.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 dạng bành
tấn
$2,740.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$2,650.00
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet