(VINANET) – Hoang mạc hóa đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, tập trung vào những nước như Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước châu Phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh lương thực.

Mối đe dọa về môi trường chính ở Nigeria là sa mạc hóa đất nông nghiệp do dân số và chăn nuôi tăng trưởng nhanh.

Mỗi năm Nigeria mất khoảng 350 ha đất nông nghiệp do sự sa mạc hóa.

Dân số Nigeria tăng gần 400% trong vòng 50 năm qua, từ khoảng 47 triệu năm 1961 lên khoảng 167 triệu năm 2012, và số gia súc cũng ăng gần gấp 4 lần trong cùng kỳ từ khoảng 8 triệu lên 109 triệu.

Với dân số dự kiến sẽ tăng lên 390 triệu người vào năm 2050, Nigeria sẽ rất khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực, và sẽ ngày càng phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

(T.H – Oryza)