ĐVT: đ/kg
 
Tên sản phẩm
Giá (đ)
Mức thay đổi giá so với tuần trước
Địa điểm lấy giá
Dừa khô (đ/chục)
45.000 -55.000
-5000
Cơ sở
Dừa xiêm xanh (đ/chục)
90.000-110.000
0
Cơ sở
Dừa xiêm lai (đ/chục)
60.000 - 850.000
0
Cơ sở
Hạt ca cao
45.000 -46.000
0
CTY TNHH Cacao Pham Minh
Trái Ca cao
3.500 - 4000
0
CTY TNHH Cacao Pham Minh
Bưởi da xanh loại 1
45.000 - 60.000
0
Cơ sở Ba Rô
Bưởi da xanh loại 2
35.000 - 50.000
0
Cơ sở Ba Rô
Cam Sành loại 1
20.000 -25.000
0
Cơ sở Ba Rô
Cam Sành loại 2
18.000
0
Cơ sở Ba Rô
Sầu riêng hạt lép
30.000 -35.000
0
 
Sầu riêng Ri6
35.000 - 45.000
0
 
Dưa hấu loại I
6.000
0
Chợ phường 3
Dưa hấu loại II
4.000
0
Chợ phường 3
Tôm càng xanh 1 (8 - 10 con/kg)
450.000
+5000
Cơ sở Hân
Tôm càng xanh 2(1-15 con/kg)
330.000
+5000
Cơ sở Hân
Tôm càng xanh 3(30 - 40con/kg)
220.000
+5000
Cơ sở Hân
Tôm sú các loại 1(10 con/kg)
190.000-219.000
0
Đại lý 8 Hoa
Tôm sú các loại 2(20 con/kg)
180.000 - 187.000
0
Đại lý 8 Hoa
Cá tra thịt trắng
20.000
 
Đại lý 8 Hoa
Heo hơi
37.000 - 39.000
0
Cơ sở Mười
Heo giống trại
40.000 -43.000 
0
Cơ sở Dung
Heo giống địa phương
43.000 -45.000
0
Cơ sở Dung
Lúa Đông Xuân I
5.800
0
Cơ sở Dung
Lúa Đông Xuân II
4.800
0
 
Gạo Nàng Thơm
16.000
0
 
Gạo Nàng Hương
16.000
0
Cửa hàng lương thực, thực phẩm
 

Nguồn: Vinanet