Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

31/7

Ngày

01/8

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

2.059

2.053

-6

Đăk Lăk

VND/kg

45.700

45.600

-100

Lâm Đồng

VND/kg

45.100

45.000

-100

Gia Lai

VND/kg

45.900

45.800

-100

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Theo trang Tin Tây Nguyên, Đắk Lắk là một trong những vựa cà phê lớn Tây Nguyên nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp. Tỉnh hiện có 200.000 ha trồng cà phê cho chất lượng tốt, hương vị thơm ngon. Đắk Lắk có ba hợp tác xã trồng cà phê đạt chứng nhận quốc tế Fair Trade (Thương mại Công bằng), đầu ra ổn định, giá bán cao. Chương trình tái canh cà phê trên địa bàn Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các bộ, ngành liên quan và địa phương. Đến nay toàn vùng đã thực hiện khoảng 80.000 ha. Riêng đối với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, kế hoạch tái canh là 11.000 ha, đến nay đã thực hiện gần 7.000 ha. Theo đó, dư nợ cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông đạt hơn 800 tỷ đồng, với gần 10.000 khách hàng được vay vốn.