Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

04/1

Ngày

05/1

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.655

1.648

-17

Đăk Lăk

VND/kg

36.300

36.700

+400

Lâm Đồng

VND/kg

35.700

36.100

+400

Gia Lai

VND/kg

36.500

36.900

+400

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Sàn robusta thế giới quay đầu giảm nhẹ, nhưng giá cà phê nội địa lại có diễn biến tăng gần chạm mức 37.000 đồng/kg. Giá thấp nhất ở 36.100 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất ở 36.900 đồng/kg tại Gia Lai.

Huyện Krông Pắc của tỉnh Đăk Lăk hiện có 18.000 ha cà phê rải đều khắp các xã, thị trấn, trong đó diện tích cà phê già cỗi, có nhu cầu tái canh đến năm 2020 khoảng hơn 3.800 ha (chiếm khoảng 21% tổng diện tích cà phê toàn huyện). Diện tích cà phê già cỗi chủ yếu được trồng bằng các giống cũ.

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê, chỉ sau Brazil. Nhưng lượng cà phê Việt Nam nhập khẩu lại đang tăng mạnh, chủ yếu dưới dạng say, pha sẵn từ các thị trường Mỹ, Brazil và Trung Quốc. Niên vụ 2016/17, Việt Nam nhập khẩu từ các thị trường này khoảng 1 triệu bao, dự báo niên vụ 2017/18 nhập gần 1,06 triệu bao (ước trên 63.600 tấn cà phê nhân).