Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

16/8

Ngày

17/8

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.967

1.968

+1

Đăk Lăk

VND/kg

43.900

43.900

0

Lâm Đồng

VND/kg

43.200

43.200

0

Gia Lai

VND/kg

43.900

43.900

0

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Phiên trước thị trường cà phê thế giới chao đảo theo chỉ số hàng hóa vĩ mô sụt giảm liên tiếp khiến thị trường cà phê trong nước biến động mạnh. Sang phiên hôm nay giá cà phê nội địa chững lại chốt dưới ngưỡng 44.000 đồng.
Cà phê là ngành đem lại giá trị kinh tế lớn nhất cho cả khu vực Tây Nguyên. Việc tái canh, thay thế diện tích cà phê già cỗi không đạt tiến độ yêu cầu có ảnh hưởng không nhỏ tới tăng trưởng kinh tế của khu vực. Đây là giải pháp quan trọng giúp phát triển bền vững ngành cà phê, nguồn lực kinh tế lớn nhất cho các tỉnh Tây Nguyên.
Mặc dù trung ương đã có chính sách tín dụng ưu đãi và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho tái canh cà phê, nhưng do nhiều bất cập, đến nay người dân và doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận nguồn tín dụng này. Người trồng cà phê mong rằng những bất cập sẽ sớm được giải quyết để giúp hàng nghìn nông hộ ở Tây Nguyên tiếp tục tái canh vườn cà phê của mình, góp phần hoàn thành mục tiêu tái canh 150.000 ha cà phê trên địa bàn trong những năm tiếp theo.