Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

24/8

Ngày

25/8

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

2.041

2.021

-20

Đăk Lăk

VND/kg

45.100

44.700

-400

Lâm Đồng

VND/kg

44.400

44.000

-400

Gia Lai

VND/kg

45.100

44.700

-400

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp trong diễn biến của giá cà phê nội địa khiến giá tuột khỏi mốc 45.000 đồng/kg. Theo thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam, từ ngày 1/1 đến 15/8/2017, xuất khẩu cà phê đạt 974.712 tấn, với giá trị 2,22 tỷ USD. xuất khẩu cà phê trong 7 tháng đầu năm 2017 giảm 16,4% về lượng nhưng tăng 7,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Vicofa cho biết, số liệu này Hải quan lấy mốc từ tháng 1/2017, trong khi đó ngành cà phê lấy niên vụ làm mốc thời gian tính toán, và hàng năm vụ thu hoạch cà phê thường bắt đầu từ tháng 10, kết thúc vào cuối tháng 11. Tính từ đầu vụ đến nay, cả nước đã xuất khẩu khoảng 1,3 triệu tấn cà phê, còn tồn kho dưới 50 ngàn tấn, trong niên vụ này chắc chắn sẽ thiếu hàng nghiêm trọng, vì trên thực tế phải đến giữa tháng 11 mới vào vụ.