Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 212,48 taka (tương đương 2,8 USD)/kg tại phiên đấu giá, phiên thứ 13 của niên vụ marketing mới, giảm so với mức 214,23 taka/kg phiên trước đó.

Có một khối lượng lớn chè được cung cấp, cũng như nhu cầu tiêu thụ ở mức thấp, các nhà môi giới cho biết trong 1 báo cáo thị trường.

Có khoảng 2,3  triệu kg cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong, trong đó 8% chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước đó, có khoảng 8% trong số 2  triệu kg chưa được bán.

Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.

Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất: 
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
208-214
Medium Brokens
208-213
Small Brokens
209-214
Plain Brokens
160-170
FANNINGS

      
Best Fannings
216-222
Good Fannings
210-214
Medium Fannings 
206-208
Plain Fannings 
160-175
DUST

      
Pekoe Dust

211-223

Red Dust

188-240

Dust
197-236
Churamoni Dust
207-240

Nguồn: VITIC/Reuters