Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam   

Diễn đàn của người làm cà phê

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.415

Trừ lùi: +95

Đắk Lăk

31.600

+100

Lâm Đồng

31.000

+100

Gia Lai

31.400

+100

Đắk Nông

31.400

+100

Hồ tiêu

40.000

0

Tỷ giá USD/VND

23.115

+5

Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch tăng trở lại. Giá arabica kỳ hạn tháng 3 và tháng 5 tăng 0,35 US cent, tương đương 0,31% và 0,3% lên ở 114,90 US cent/lb và 117,25 US cent/lb. Giá cà phê robusta giao kỳ hạn 3 cộng 8 USD, tương đương 0,61% chốt tại 1.320 USD/tấn và giá giao kỳ hạn tháng 5 tăng 9 USD, tương đương 0,68% ở mức 1.338 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ

hạn

Giá

Thay

đổi

% thay

đổi

Khối

lượng

Cao

nhất

Thấp

nhất

Mở

cửa

mở

03/20

1320

+8

+0.61 %

8281

1341

1308

1312

48543

05/20

1338

+9

+0.68 %

6115

1357

1327

1329

31251

07/20

1356

+8

+0.59 %

2955

1374

1347

1348

16682

09/20

1375

+7

+0.51 %

301

1393

1366

1366

7470

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

03/20

114.90

+0.35

+0.31 %

18618

115.55

113.70

115

104405

05/20

117.25

+0.35

+0.3 %

9753

117.80

116.05

117.10

57589

07/20

119.55

+0.3

+0.25 %

6980

120.15

118.40

119.75

45446

09/20

121.65

+0.3

+0.25 %

2873

122.20

120.40

121.90

31397

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Dẫn nguồn thitruongcaphe.net, thị trường lạc quan trở lại khi khủng hoảng Trung Đông đã lắng dịu và ngày ký kết đàm phán thương mại bước đầu giữa Mỹ và Trung Quốc cũng gần kề.
Theo Diễn đàn của người làm cà phê, báo cáo Thương Mại tháng 12 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu trong 3 tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại 2019/20 đã giảm 10,8% xuống 18,3 triệu bao so với 20,51 triệu bao cùng kỳ niên vụ trước. Tuy nhiên, ICO cũng giải thích nguyên nhân sụt giảm là do niên vụ cà phê trước Brazil được mùa kỷ lục lịch sử.

Nguồn: VITIC/REUTERS