Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.575

+135

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

33.900

-500

Lâm Đồng

VNĐ/kg

33.400

-500

Gia Lai

VNĐ/kg

33.800

-500

Đắk Nông

VNĐ/kg

33.800

-500

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch rẽ sang hai hướng. Giá arabica kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn New York cộng 0,55 cent, tương đương 0,48% lên 116,2 US cent/lb. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn London mất 24 USD, tương đương 1,67% xuống 1.416 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

11/20

1403

-23

-1,61

2

1403

1403

0

01/21

1416

-24

-1,67

8082

1444

1408

1444

03/21

1423

-26

-1,79

5700

1450

1416

1450

05/21

1435

-22

-1,51

2311

1463

1427

1463

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn           

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

%

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

12/20

116,2

+0,55

+0,48

15943

116,65

114,2

115,95

03/21

119,5

+0,75

+0,63

38777

119,9

117,45

119

05/21

121,35

+0,80

+0,66

13585

121,75

119,35

120,8

07/21

122,9

+0,75

+0,61

5138

123,3

120,95

122,3

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Phiên hôm qua hai sàn tăng mạnh mẽ khi hãng Moderna công bố loại vắc xin Covid-19 có hiệu quả tới hơn 90% và kinh tế của các nước hàng đầu châu Á hồi phục mạnh mẽ. Tuy nhiên sang phiên hôm nay, giá sàn New York tăng do ảnh hưởng bởi cơn bão lota càn quét vùng Trung Mỹ - một khu vực cung cấp sản lượng lớn cà phê cho thị trường thế giới, trong khi giá sàn London giảm bởi lực bán xuất hiện khi Việt Nam chuẩn bị ra mùa.
Dự trữ cà phê xanh của Mỹ giảm 264.937 bao xuống còn 6,1 triệu bao (loại 60kg) vào cuối tháng 10 cho thấy nhu cầu đã được cải thiện.

Nguồn: VITIC/Reuters