Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam   

Diễn đàn của người làm cà phê

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.385

Trừ lùi: +80

Đắk Lăk

31.400

-300

Lâm Đồng

30.900

-300

Gia Lai

31.200

-400

Đắk Nông

31.200

-400

Hồ tiêu

40.000

0

Tỷ giá USD/VND

23.105

0

Trên thị trường thế giới, giá arabica các kỳ hạn không thay đổi. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3 trừ 14 USD, tương đương 1,06% xuống ở 1.305 USD/tấn và giá giao kỳ hạn tháng 5 mất 13 USD, tương đương 0,97% chốt tại 1.324 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

03/20

1305

-14

-1.06 %

2684

1316

1303

1316

51763

05/20

1324

-13

-0.97 %

1471

1335

1323

1335

35641

07/20

1345

-13

-0.96 %

688

1353

1343

1352

16737

09/20

1365

-13

-0.94 %

125

1380

1365

1380

7713

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

03/20

112.15

0

0 %

17713

113.40

111.35

113.05

101800

05/20

114.45

0

0 %

7470

115.70

113.70

115.70

57185

07/20

116.75

0

0 %

2714

118.10

116

118.10

46403

09/20

118.85

0

0 %

2685

120

118.10

120

32478

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Dẫn nguồn Kinh tế và Tiêu dùng, giá cà phê robusta toàn cầu giảm do áp lực dư cung. Theo số liệu của cuộc khảo sát lần thứ 4 của Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab), sản lượng cà phê niên vụ 2019/20 ước đạt 49,31 triệu bao, giảm 20% so với mức cao kỷ lục của Brazil 61,66 triệu bao niên vụ 2018/19. Mặc dù vậy, kết quả khảo sát lần này cho thấy, sản lượng cà phê niên vụ 2019/20 đã tăng thêm 320.000 bao (tăng 0,6%) so với cuộc khảo sát lần thứ 3 công bố vào tháng 9/2019, ở mức 48,99 triệu bao. Trong đó, sản lượng cà phê arabica giảm, năng suất trung bình đạt 27,2 bao/ha, thấp hơn 17,8% so với niên vụ 2018/19. Tại Việt Nam, đầu tháng 1/2020, thu hoạch cà phê niên vụ 2019/20 đã hoàn thành khoảng 85%.

Nguồn: VITIC/REUTERS