Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Osaka giảm 0,3 JPY tương đương 0,2% xuống 176,2 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 5 CNY lên 12.425 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 14/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

20- Sep

1,74

Thái Lan

STR20

USD/kg

20- Sep

1,35

Malaysia

SMR20

USD/kg

20- Sep

1,31

Indonesia

SIR20

USD/kg

20- Sep

1,3

Thái Lan

USS3

THB/kg

20- Sep

47,42

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

20- Sep

1.250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

20- Sep

1.150

Singapore

 

 

20- Sep

128,8

 

RSS3

 

20-Oct

130

 

 

 

20-Nov

131

 

 

 

20-Dec

132

 

 

US cent/kg

20- Sep

170,1

 

TSR20

 

20-Oct

164,2

 

 

 

20-Nov

158,2

 

 

 

20-Dec

157,6

Nguồn: VITIC/Reuters