Diễn biến giá hạt tiêu tại một số vùng nguyên liệu

ĐVT: Đồng/kg

Vùng nguyên liệu

16/9

19/9

21/9

Đăk Lăk (Ea H'leo)

42.500

42.000

41.500

Gia Lai (Chư Sê)

40.500

40.500

39.500

Đăk Nông (Gia Nghĩa)

42.500

42.000

41.500

Bà Rịa - Vũng Tàu

43.500

43.500

42.500

Bình Phước

43.000

42.500

41.500

Đồng Nai

40.000

40.000

39.500

                                                                   Tintaynguyen

Dẫn nguồn giatieu.com, dữ liệu thống kê của IPC cho thấy, giá tiêu các loại trong tháng 8/2019 từ không đổi đến giảm nhẹ ở các nước sản xuất và xuất khẩu. Đặc biệt, tăng trưởng kinh tế toàn cầu không đạt như kỳ vọng và căng thẳng thương mại sẽ khiến giá hồ tiêu chùng lại do thị trường thiếu sức đầu cơ.
Theo Báo cáo dữ liệu sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 8/2019 đạt 18.872 tấn, giảm 4.675 tấn, tức giảm 19,85% so với tháng trước và giảm 3.229 tấn, tức giảm 14,61% so với cùng kỳ năm trước.
Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 46,39 triệu USD, giảm 13,58 triệu USD, tức giảm 22,64% so với tháng trước và giảm 18,47 triệu USD, tức giảm 28,48% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế khối lượng xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2019 đạt tổng cộng 218.340 tấn tiêu các loại, tăng 43.117 tấn, tức tăng 24,61% so với khối lượng xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, về giá trị kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2019 đạt tổng cộng 566,28 triệu USD, giảm 27,10 triệu USD, tức giảm 4,65% so với cùng kỳ.
Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 2.458 USD/tấn, giảm 3,49% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 7/2019.
Nguồn: VITIC