Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, xuất khẩu than đá của Việt Nam trong tháng 2/2018 giảm cả lượng và trị giá so với tháng 1/2018, giảm lần lượt 0,2% và 9% tương ứng với 183,4 nghìn tấn, 22,1 triệu USD, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 2 lượng than xuất khẩu đạt 355,7 nghìn tấn, đạt 44,9 triệu USD, tăng 72,1% về lượng và tăng 29,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Giá xuất bình quân giảm 10,21%, xuống mức 129,22 USD/tấn.
Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trường xuất chính than đá của Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2018, chiếm 64,2% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng trong đó Nhật Bản có lượng xuất nhiều nhất 169,1 nghìn tấn, trị giá 19,9 triệu USD, tăng 146,82% về lượng và tăng 86,92% về trị giá so với cùng kỳ. Giá xuất bình quân đạt 117,75 USD/tấn, giảm 24,27%. Kế đến là Hàn Quốc, tuy lượng xuất chỉ đạt 59,3 nghìn tấn, 7,5 triệu USD, tăng 182,86% về lượng và tăng 512,26% về trị giá, giá xuất bình quân đạt 127,71 USD/tấn, tăng 116,46% - đây cũng là thị trường có mức độ tăng vượt trội và giá xuất bình quân đạt ở mức cao, chỉ sau thị trường Thụy Sỹ.
Ấn Độ cũng là một trong những thị trường có lượng xuất tăng mạnh 182,06% về lượng đạt 23,8 nghìn tấn, nhưng giá xuất bình quân sụt giảm 18,04% kéo trị giá xuống chỉ còn 3,5 triệu USD, tăng 132,81% so với cùng kỳ.
Ngoài ra, xuất sang các thị trường như Indonesia, Lào, Malaysia đều sụt giảm cả lượng, giá và kim ngạch, trong số đó xuất sang thị trường Lào là giảm mạnh nhất.
Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu than đá hai tháng đầu năm 2018 có thêm thị trường Thái Lan và Thụy Sỹ, với lượng xuất lần lượt 30,4 nghìn tấn; 17,6 nghìn tấn, đạt 3,4 triệu USD và 2,7 triệu USD. Giá xuất bình quân đạt 113,91 USD/tấn đối với Thái Lan và Thụy Sỹ 157,69 USD/tấn.