Theo số liệu thống kê, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Pakistan trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt 124.834.141 USD, giảm 32%, trong đó xuất khẩu đạt 66.660.607 USD, giảm 0,4% và nhập khẩu đạt 58.173.534 USD, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan 5 tháng đầu 2013, mặt hàng xơ, sợi dệt chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 16,9%) với kim ngạch xuất khẩu đạt 11,2 triệu USD, chè là 10,9 triệu USD, hạt tiêu 8 triệu USD, thủy sản 5,08 triệu  USD, cao su 4,1 triệu USD, sắt thép các loại đạt 531,08 nghìn USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, lượng chè xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 6.042 tấn, giảm 17,04% về lượng và giảm 18,3% về giá trị. Hiện nay, Pakistan nhập khẩu chủ yếu các loại chè xanh BT, chè SP 2 (chè đã qua chế biến, sấy khô, đóng thùng carton).

Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Pakistan 5 tháng đầu năm 2013
Xuất khẩu
ĐVT
Tháng 5/2013
5Tháng/2013
Tổng
 
 
16.353.490
 
66.660.607
Xơ, sợi dệt các loại
Tấn
1.165
3.044.801
3.782
11.289.408
Chè
Tấn
1.426
2.810.477
6.042
10.963.485
Hạt tiêu
Tấn
410
2.503.744
1.296
8.029.364
Hàng thủy sản
USD
 
265.436
 
5.080.923
Cao su
Tấn
800
2.026.580
1.540
4.122.680
Sắt thép các loại
Tấn
 
 
609
531.082
Hạt điều
Tấn
14
73.500
67
374.725

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt 58.173.534 USD, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất là vải các loại, trị giá 13.980.616 USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 24% tổng trị giá nhập khẩu.

Số liệu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Pakistan 5 tháng đầu năm 2013
Nhập khẩu
ĐVT
Tháng 5/2013
5Tháng/2013
Tổng
 
 
12.572.765
 
58.173.534
Vải các loại
USD
 
2.914.819
 
13.980.616
Bông các loại
Tấn
1.372
2.445.734
7.679
12.679.807
Xơ, sợi dệt các loại
Tấn
777
2.449.216
2.768
8.699.736
Nguyên phụ liệu dệt may, da giày
USD
 
1.815.537
 
8.403.094
Dược phẩm
USD
 
1.747.198
 
7.433.059

Có thể thấy, kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2013 sụt giảm mạnh chủ yếu do lượng bông nhập khẩu giảm cả về lượng lẫn giá trị, trong đó khối lượng nhập khẩu chỉ đạt 7.679 tấn, giảm hơn 5 lần và kim ngạch nhập khẩu đạt 12,6 triệu USD, giảm hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước.          

Nguồn: Vinanet