Theo số liệu thống kê, xuất khẩu cà phê trong 5 tháng đầu năm 2013 đạt 703.839 tấn, giảm 22,5% về lượng và đạt trị giá 1.512.714.412 USD, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, tính riêng trong tháng 5/2013, lượng xuất khẩu đạt 116.753 tấn, tăng 5,4% so với tháng trước, giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê trong tháng đạt trên 252,85 triệu USD, tăng 3,9% so với tháng trước.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang 30 nước trên thế giới, trong đó nhiều nhất là đến thị trường Đức với trị giá 203.726.729 USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nhập khẩu cà phê lớn thứ 2 của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2013 là Mỹ, tổng trị giá đạt 175.398.764 USD, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2012. Thị trường có kim ngạch xuất khẩu cà phê lớn thứ 3 của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2013 là Tây Ban Nha với trị giá đạt 114.559.481 USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, một số thị trường xuất khác có mức tăng trưởng về trị giá trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước như: Nga tăng 17,7%; Anh tăng 7,2%; Ấn Độ tăng 39,7%; Hàn Quốc tăng 15,0%...

Trong 5 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 186.518 tấn với trị giá kim ngạch 423,4 triệu USD. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2013, khối này đã xuất khẩu cà phê với khối lượng 35.024 tấn và đạt trị giá kim ngạch đạt 78,79 triệu USD.

 Số liệu xuất khẩu cà phê của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2013(ĐVT: USD)

Thị Trường XK
5 Tháng 2013
5 Tháng 2012
So 5T/2013 với 5T/2012 (%+/-)
Tổng
1.512.714.412
1.889.193.841
-20,4%
Đức
203.726.729
244.086.431
-16,5
Mỹ
175.398.764
236.069.377
-25,7
Tây Ban Nha
114.559.481
96.727.155
18,4
Italy
93.158.601
116.341.931
-19,9
Nhật Bản
79.297.718
85.153.753
-6,9
Bỉ
51.613.883
65.900.340
-21,7
Anh
42.540.786
39.676.625
7,2
Philippine
40.233.974
39.064.964
3,0
Nga
39.787.742
33.792.040
17,7
Pháp
38.529.370
33.957.330
13,5
Trung Quốc
36.751.160
48.674.217
-24,5
Ấn Độ
35.355.879
25.300.168
39,7
Hàn Quốc
33.108.338
28.778.326
15,0
Mehico
29.277.237
45.475.887
-35,6
Malaysia
24.042.701
30.640.056
-21,5
Angieri
23.184.562
37.976.898
-39,0
Inđônêxia
22.698.957
73.673.630
-69,2
Hà Lan
17.103.034
16.723.799
2,3
Australia
14.503.141
11.357.058
27,7
Ixaren
11.592.874
9.204.395
25,9
Ba Lan
9.979.511
13.199.391
-24,4
Bồ Đào Nha
9.339.587
12.920.547
-27,7
Thái Lan
8.658.434
11.783.919
-26,5
Hy Lạp
6.138.597
7.130.932
-13,9
Canada
5.436.642
8.034.740
-32,3
Nam Phi
3.840.863
10.131.608
-62,1
Ai cập
3.824.795
12.581.610
-69,6
Đan Mạch
2.022.037
1.343.089
50,6
Singapore
1.360.649
12.959.869
-89,5
Thụy Sỹ
1.131.210
36.039.676
-96,9
 
(TTNN)

Nguồn: Thị trường