Nếu như năm 2014, Nga còn là thị trường “nhỏ” đối với XK cá ngừ của Việt Nam thì sang đến năm 2015, Nga đã trở thành thị trường NK lớn thứ 9.

Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á – Âu mới được ký kết ngày 29/5/2015 với cam kết đạt được 0% cho hàng thủy sản NK vào khu vực này trong đó có Nga ngay khi hiệp định có hiệu lực sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường truyền thống và ngày càng tiềm năng này, trong đó có mặt hàng cá ngừ.

Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, 4 tháng đầu năm 2015, XK cá ngừ sang Nga đạt 1,65 triệu USD, tăng 218,4% so với cùng kỳ năm 2013.

4 tháng đầu năm 2015, cá ngừ đông lạnh nguyên liệu (HS0304) vẫn là mặt hàng chính XK sang Nga với giá trị đạt 1,58 triệu USD, chiếm 95% tổng GT XK sang thị trường này. Tuy nhiên, năm nay, Việt Nam đã bắt đầu XK cá ngừ tươi ướp đá sang Nga với giá trị 4 tháng đầu năm đạt 66,7 nghìn USD.

Theo Thống kê của Trung tâm thương mại thế giới (ITC), 3 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đứng thứ 3 về cung cấp cá ngừ cho Nga sau Thái Lan và Trung Quốc và là nước có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất. NK từ Thái Lan giảm 47,1%, từ Trung Quốc tăng 58,6% và từ Việt Nam tăng 161%.

Nhập khẩu cá ngừ vào Nga từ các nguồn cung chính, Q1/2013-2015 (nghìn USD)

Nguồng cung cấp
Q1/2013
Q1/2014
Q1/2015
2015/2014
TG
8.340
5.990
5.442
-9,1

Thái Lan

2.092
3.849
2.036
-47,1

Trung Quốc

1.361
892
1.415
58,6

Việt nam

107
359
937
161,0
Seychelles
225
106
336
217,0
Indonesia
3.781
0
214
-
Tunisia
2
237
93
-60,8

Nhật Bản

64
96
87
-9,4
Ecuador
0
273
80
-70,7
Sri Lanka
0
0
61
-
Ấn Độ
0
0
55
-
Pháp
1
18
47
161,1
Kazakhstan
0
3
42
1300,0
Latvia
12
26
26
0,0
Maldives
0
49
8
-83,7

Bồ Đào Nha

21
4
5
25,0

Ngoài Nga, 4 tháng đầu năm 2015, XK cá ngừ sang nhiều thị trường khác cũng có sự tăng trưởng khả quan như sang Mỹ tăng 3,3% (đạt 58,2 triệu USD), sang ASEAN tăng 13,8% (đạt 10,6 triệu USD), sang Mexico tăng 91,7% (đạt 3 triệu USD). Tuy nhiên, XK sang một số thị trường khác vẫn tiếp tục giảm như EU, Isreal. 

Nguồn: vietnamexport.com

Nguồn: Tin tham khảo