Các Bộ trưởng và Thứ trưởng của các nước Ốt-xtrây-lia, Bru-nâ,y Đa-rút-xa-lem, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Niu Di-lân, Ma-lai-xia, Pê-ru, Xinh-ga-po, Mê-hi-co và Việt Nam đã nhóm họp bên lề Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại (MRT) của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào ngày hôm nay tại Hà Nội để thảo luận về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Các Bộ trưởng khẳng định lại kết quả cân bằng và tầm quan trọng về mặt kinh tế và chiến lược của TPP. Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các nguyên tắc và tiêu chuẩn cao của Hiệp định này là cách để thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên, tạo thêm cơ hội cho người lao động, các hộ gia đình, nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các Bộ trưởng cũng đồng ý cần phải hiện thực hóa những lợi ích của Hiệp định TPP. Theo hướng đó, các Bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật nghiên cứu các kịch bản phù hợp để nhanh chóng đưa Hiệp định toàn diện và tiêu chuẩn cao vào thực thi, trong đó bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia của các nước ký kết ban đầu.

Các Bộ trưởng đã chỉ đạo các Trưởng đoàn xúc tiến việc chuẩn bị cho nhiệm vụ này và yêu cầu hoàn tất trước khi các nước TPP nhóm họp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC sẽ được tổ chức vào ngày 10- 11 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về khả năng mở rộng TPP cho các các nền kinh tế khác tham gia nếu họ có thể chấp nhận các tiêu chuẩn cao của Hiệp định.

Những nỗ lực này sẽ giải quyết các mối quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ, duy trì mở cửa thị trường, củng cố hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy tắc chung, thúc đẩy thương mại toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống.

TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) AGREEMENT

Ministerial Statement

Ha Noi, Viet Nam – Ministers and Vice Ministers from Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Japan, Mexico, New Zealand, Malaysia, Peru, Singapore and Viet Nam met today to discuss the Trans-Pacific Partnership (TPP) in the margins of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Ministers Responsible for Trade.

The Ministers reaffirmed the balanced outcome and the strategic and economic significance of the TPP highlighting its principles and high standards as a way to promote regional economic integration, contribute positively to the economic growth prospects of its member countries, and create new opportunities for workers, families, farmers, businesses and consumers.

The Ministers agreed on the value of realising the TPP’s benefits and to that end, they agreed to launch a process to assess options to bring the comprehensive, high quality Agreement into force expeditiously, including how to facilitate membership for the original signatories.

The Ministers tasked their senior trade officials to engage to take forward the preparation of this assessment. Ministers asked for this work to be completed before they meet in the margins of the APEC Economic Leaders Meeting on 10-11 November 2017 in Da Nang, Viet Nam.

The Ministers also underlined their vision for the TPP to expand to include other economies that can accept the high standards of the TPP.

These efforts would address our concern about protectionism, contribute to maintaining open markets, strengthening the rules-based international trading system, increasing world trade, and raising living standards.

21 May 2017

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương