Sản lượng tháng 5 có thể tăng 123.000 thùng/ngày lên 5,19 triệu thùng/ngày, theo báo cáo năng suất khoan của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Số liệu này sẽ là tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2015 và mức sản lượng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 11/2015.
Tại khu vực Permian ở Tây Texas và New Mexico, sản lượng dầu mỏ được dự báo tăng gần 76.000 thùng/ngày lên 2,36 triệu thùng/ngày, một kỷ lục mới đối với khu vực đá phiến lớn nhất Mỹ.
Tại khu vực Eagle Ford, sản lượng có thể tăng 39.000 thùng/ngày lên 1,22 triệu thùng/ngày, tháng thứ 3 tăng liên tiếp. Sản lượng tại Bakken được dự báo giảm 1.400 thùng/ngày xuống 1,02 triệu thùng/ngày, sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp.
Sản lượng khí tự nhiên của Mỹ được dự báo tăng lên mức kỷ lục 50,1 tỷ feet khối mỗi ngày bcfd. Số liệu này sẽ tăng khoảng 0,5 bcfd so với tháng 4 và là tháng thứ 7 tăng liên tiếp.
EIA dự báo sản lượng khí đốt sẽ tăng tại tất cả khu vực đá phiến lớn trong tháng 5.
Sản lượng tại khu vực Marcellus ở Pennsylvania và Tây Virginia, khu vực khí đá phiến lớn nhất, có thể tăng lên mức cao kỷ lục gần 19,0 bcfd trong tháng 5, tháng tăng thứ 7 liên tiếp. Sản lượng tại Marcellus là 18,0 bcfd trong cùng tháng này năm 2016.
EIA cũng cho biết trong tháng 3 các nhà sản xuất đã khoan 854 giếng và hoàn thành 743 giếng tại khu vực đá phiến lớn nhất này, để lại tổng số giếng khoan chưa hoàn thành tăng 111 giếng lên 5.512 giếng, nhiều nhất kể từ tháng 3/2016.
Nguồn: VITIC/Reuters