Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.20 tấn/pallet. Tổng cộng: 48 pallets = 03 x 20'

tấn
$2.070
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV50 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$2.255
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVRCV60. Cao su đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói 1260kg/kiện.Tổng cộng 16 kiện.N.W: 20160 kg. G.W: 21760 kg.

tấn
$2.210
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn
$2.060
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR 10 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$1.840
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cao su thiên nhiên SVR-3L (Cao su đã qua sơ chế . sản xuất tại Việt Nam) 33.3 Kg/Bành

tấn
$2.020
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L. 33.33kg/bành. đã qua sơ chế. xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.990
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L. 33.33kg/bành. đã qua sơ chế. xuất xứ Việt Nam

tấn
$2.055
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam

tấn
$2.100
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20'

tấn
$2.160
ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. đóng 16 pallet / 01 cont 20'.

tấn
$2.050
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20'.

tấn
$2.060
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan