MẶT HÀNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ(USD)

CỬA KHẨU

Đ/K GIAO

Nho Tươi Đỏ

kg

2,60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Củ mì tươi ( sản xuất tinh bột)

tấn

93,00

Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh)

DAF

Mì lát khô (Không dùng làm thức ăn chăn nuôi)

tấn

228,00

Cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh)

DAF

Trái Nho Đỏ Tươi (Fresh Grapes)

kg

2,60

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Khoai tây củ thương phẩm (TQSX)

kg

0,08

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Rau bắp cải tươi do TQSX

kg

0,08

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Rau cải thảo tươi do TQSX

kg

0,10

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Đào quả tươi do TQSX

kg

0,16

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Quả đậu hà lan tươi

kg

0,16

Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang)

DAP

Rau súp lơ tươi TQSX

kg

0,20

Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)

DAP

Củ hành đỏ, kích thước 3 - 5cm (loại tươi, không làm giống)

tấn

200,00

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CNF

Mãng cầu đã bóc vỏ

kg

1,20

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

Nấm linh chi (20 gói x 150g/gói)/thùng, 3 kg/thùng

kg

0,65

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Táo Tươi

kg

0,80

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Trái Kiwi Xanh ZESPRI size 27 (1 thùng = 10,03 kg)

thùng

24,30

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Lê quả tươi Net 12.5kg/thùng

thùng

11,30

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CFR

Quả Mít tươi

kg

0,20

Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)

DAF

Quả Nhãn tươi

kg

0,60

Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)

DAF

Quả Sầu riêng tươi

kg

0,80

Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)

DAF

Quả Xoài Tươi

kg

1,00

Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)

DAF

Quả măng cụt tươi

kg

1,10

Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)

DAF

Táo tươi

kg

0,80

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Cam Tươi

kg

1,50

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

CIF

Chà Là Khô

kg

4,00

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

CIF

Dâu Tươi

kg

5,72

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

CIF

Anh Đào Tươi

kg

10,00

Sân bay Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh)

CIF

Nguồn: Vinanet