Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Cà Mau

 

Cá lóc đồng

115.000

Cá diêu hồng

42.000

Cá biển loại 4

37.000

Cá thu

70.000

Tôm sú loại 20con/kg

265.000(-5.000)

Tôm sú loại 30con/kg

220.000(-5.000)

Tôm sú loại 40con/kg

180.000(-5.000)

Cua gạch son

290.000

Cua thịt Y1

170.000

Cua thịt Y2

110.000

Tây Ninh

 

Cá lóc đồng (3con/kg)

110.000

Cá chép

60.000

Cá bạc má

55.000

Cá thu

160.000(-20.000)

Cá diêu hồng

41.000

Nguồn/Vinanet/TTGC