(VINANET) – Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này sẽ bắt đầu bán đấu giá gạo japonica, gạo indica và ngô vào ngày 19/5/2014 để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp ngũ cốc trong nước.

Trung tâm không đưa tin về khối lượng cụ thể đối với mỗi loại ngũ cốc.

T.Hải
Nguồn: Vinanet/Xinhua