Chi tiết về Cuốn sách xin vui lòng xem tại đây.

Thương vụ Việt Nam tại Anh (Kiêm nhiệm Ai-len)

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương