Xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 8/2021 tăng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 8/2021 tăng 5,4% về lượng và tăng 7,5% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 194.120 tấn, trị giá 124,96 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 643,7 USD/tấn, tăng 12 USD/tấn với tháng 7/2021.
 

09:22 | 23/09/2021

Nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 8/2021 giảm

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 8/2021 giảm 55% về lượng và giảm 60,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 262.880 tấn, trị giá 153,83 triệu USD. 
 

09:30 | 22/09/2021

Xuất khẩu sang Australia 8 tháng đầu năm 2021 đạt 2,77 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Australia trong 8 tháng đầu năm 2021 tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 2,77 tỷ USD. Riêng tháng 8/2021 đạt 349,3 triệu USD, giảm nhẹ 4,5% so với tháng 7/2021.
 

09:30 | 21/09/2021

Đối tác