Kim ngạch xuất khẩu sang Indonesia tăng trong 5 tháng đầu năm 2022

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Indonesia trong tháng 5/2022 đạt 370,6 triệu USD, tăng 4,9% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này đạt trên 1,9 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021.
 

11:01 | 29/06/2022

Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 9,34 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hài quan, trong tháng 5/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 1,9 tỷ USD, giảm 2,8% so với tháng trước đó. Tính chung 5 tháng năm 2022, xuất khẩu đạt 9,3 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
 

16:19 | 28/06/2022

Xuất khẩu sang Nga đạt 723,5 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga trong tháng 5/2022 đạt 102 triệu USD, tăng 29,3% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, đạt 723,5 triệu USD, giảm 47,2% so với cùng kỳ năm trước.
 

12:38 | 28/06/2022

Xuất khẩu sang Ấn Độ 5 tháng đầu năm 2022 tăng 34,1%

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ trong tháng 5/2022 đạt 577,4 triệu USD, giảm 28,6% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,41 tỷ USD, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước.
 

11:20 | 28/06/2022

Đối tác