Các thị trường chủ yếu xuất khẩu chè 4 tháng đầu năm 2021

 
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2021 cả nước xuất khẩu 36.884 tấn chè các loại, thu về 58,85 triệu USD, giá chè xuất khẩu trung bình 1.595,6 USD/tấn, tăng 1,3% về lượng, tăng 6,6% về kim ngạch và tăng 5,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

15:23 | 11/06/2021

Xuất khẩu cà phê 4 tháng 2021 giảm về lượng và kim ngạch nhưng giá tăng

 
Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2021 cả nước xuất khẩu 584.981 tấn cà phê các loại, thu về 1,06 tỷ USD, giá cà phê xuất khẩu trung bình 1.803,6 USD/tấn, giảm 14,3% về lượng, giảm 8,2% về kim ngạch nhưng tăng 7,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

12:25 | 11/06/2021

Những nhóm hàng chủ yếu xuất khẩu sang Australia 4 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Australia trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1,43 tỷ USD. Riêng tháng 4/2021 đạt 387,77 triệu USD, giảm nhẹ 0,4% so với tháng 3/2021 nhưng tăng mạnh 48,7% so với cùng tháng năm 2020.

07:54 | 09/06/2021

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Rumani

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hoa của Việt Nam sang thị trường Rumani trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 57,2 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước.
 

17:20 | 08/06/2021

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử sang các thị trường 4 tháng đầu năm 2021

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt gần 15,85 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, riêng  tháng 4/2021 đạt 3,9 tỷ USD, giảm 16,8% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 28,3% so với tháng 4/2020.

17:00 | 07/06/2021

Tận dụng tốt EVFTA, xuất khẩu da giày tăng tốc vào EU

Từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực đến nay, XK da giày Việt Nam vào thị trường EU liên tục tăng trưởng. Đáng chú ý, đây là một trong những ngành hàng tận dụng tốt nhất ưu đãi thuế quan trong Hiệp định EVFTA bằng việc đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa tương ứng trong Hiệp định.
 

14:06 | 07/06/2021

Đối tác