Đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh xe ô tô

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 858/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 với mục tiêu phát triển chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.
 

17:12 | 25/07/2022

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 7 năm 2022

Trong tháng 7/2022, có rất nhiều chính sách pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực như tăng lương tối thiểu vùng, cấp hộ chiếu gắn chip, thay đổi quy chế tuyển sinh đại học, xóa bỏ hóa đơn giấy..., những chính sách sẽ cải thiện nhiều mặt của đời sống.

14:55 | 05/07/2022

Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng chống dịch bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đã có ý kiến kết luận như sau:
 

23:24 | 30/06/2022

Quy định cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng.
 

06:56 | 30/06/2022

Đối tác