Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

 
Ngày 26/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 36/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

15:27 | 31/05/2021

TT 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của DNNN chuyển đổi thành công ty cổ phần

 
Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

16:51 | 30/05/2021

Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi thủ tục tạm nhập, tái xuất ô tô, xe máy

Ngày 19/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/2/2014 quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

 

23:23 | 30/04/2021

Đối tác