Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ tháng 11/2022, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: cán bộ, công chức, viên chức bảo hiểm được tăng thêm 0,8 lần; tăng chế độ đối với người cai nghiện bắt buộc; cán bộ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức vụ; quy định mới về bồi thường và cưỡng chế thu hồi đất…
 

09:39 | 02/11/2022

Công văn 908/CĐ-TTg Chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
 

18:23 | 31/10/2022

Công văn số 6622/VPCP-KTTH về việc quản lý điều hành giá

Ngày 24/8/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 223/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, trong đó đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc kiểm soát lạm phát trong khoảng 3%, để góp phần hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định đời sống xã hội, trong trường hợp bất thường cũng không vượt quá 4%, để đảm bảo thực hiện mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. 
 

17:09 | 31/10/2022

Đối tác