Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/2/2022 như: Tăng giờ làm thêm người lao động thời vụ; bổ sung nội dung hợp đồng xuất khẩu lao động; sinh viên được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm học; được trở lại vị trí công tác sau khi có kết luận không tham nhũng….

14:12 | 03/02/2022

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; điều chỉnh tăng giá xăng 10 ngày 1 lần; vi phạm hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp bị phạt 100 triệu đồng… là những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 1/2022.

12:13 | 02/01/2022

Thông tư 28/2021/TT-BYT Danh mục thực phẩm, phụ gia phục vụ cho kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Ngày 20/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 28/2021/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu.

16:34 | 27/12/2021

Đối tác