Thông tư 10/2021/TT-NHNN về tái cấp vốn hỗ trợ người lao động gặp khó do Covid-19

Ngày 21/7/2021 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

10:28 | 29/07/2021

Đối tác