XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Nhựa - Chất dẻo

Philippines ban hành kết luận vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với nhựa mật độ thấp (LLDPE)

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Thuế quan Philippines (TC) đã đưa ra kết luận trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với nhựa mật độ thấp (LLDPE) (mã AHTN 3901.10.12; 3901.10.92; 3901.40.00; 3901.90.90). Theo đó, Cơ quan này kết luận rằng không có sự gia tăng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra vào Philippines.
 

08:58 | 27/04/2022

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 6 tháng năm 2021 từ hầu hết các thị trường tăng

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2021 cả nước  nhập khẩu 3,65 triệu tấn nguyên liệu nhựa, trị giá gần 6,04 tỷ USD, giá trung bình 1.653,9 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với 6 tháng đầu năm 2020, với mức tăng tương ứng 15,5%, 54% và 33,4%.

15:53 | 06/08/2021

Ngành nhựa và cơ hội từ EVFTA

Thị trường EU hiện chiếm khoảng 18,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã mở ra cơ hội cho ngành nhựa cả về thị trường XK cũng như thu hút đầu tư.
 

11:24 | 03/03/2021

Đối tác