Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam trong tháng 4/2023 giảm 23,6% về lượng và giảm 21,9% về kim ngạch so với tháng 3/2023, đạt 470.501 tấn, tương đương 720,85 triệu USD; so với tháng 4/2022 cũng giảm 21,8% về lượng và giảm 35,7% về kim ngạch.
Tính chung trong cả 4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 2,01 triệu tấn, tương đương trên 3,01 tỷ USD, giá trung bình 1.500 USD/tấn, giảm 18,7% về lượng, giảm 32,2% về kim ngạch và giảm 16,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp nguyên liệu nhựa cho Việt Nam, chiếm 19,2% trong tổng lượng và chiếm 21,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước, đạt 386.366 tấn, tương đương 657,77 triệu USD, giá trung bình 1.702,5 USD/tấn, giảm 6,9% về lượng, giảm 23,2% về kim ngạch và giảm 17,6% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2, chiếm 20% trong tổng lượng và chiếm 20,4% trong tổng kim ngạch, đạt 401.065 tấn, tương đương 615,47 triệu USD, giá trung bình 1.534,6 USD/tấn, giảm mạnh 36,7% về lượng, giảm 42,5% về kim ngạch và giảm 9,2% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Tiếp sau đó là thị trường Đông Nam Á với 299.826 tấn, trị giá 420,4 triệu USD, giá trung bình 1.402 USD/tấn, chiếm 14,9% trong tổng lượng và chiếm 14% tổng kim ngạch, so với 4 tháng đầu năm 2022, giảm 29% về lượng, giảm 40% về kim ngạch và giảm 15,5% về giá.
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ thị trường Đài Loan cũng giảm mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm lần lượt 22,4%, 41,6% và 24,7%, đạt 213.269 tấn, tương đương 342,35 triệu USD, giá 1.605 USD/tấn.

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 4 tháng đầu năm 2023

ĐVT: USD

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 4 tháng đầu năm 2023 sụt giảm

 

Nguồn: Vinanet/VITIC