Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, tháng 5/2016 cả nước đã nhập khẩu 50 triệu USD sản phẩm từ giấy, giảm 3,5% so với tháng liền kề trước đó – đây là tháng thứ hai liên tiếp kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này suy giảm, tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 5, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 237 triệu USD, tăng 6,38% so với cùng kỳ 2015.

Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm giấy từ đầu năm đến nay

Kim ngạch

So với tháng trước (%)

Tháng 1

47.154.011

-11,5

Tháng 2

34.243.087

-27,4

Tháng 3

53.206.419

+55,4

Tháng 4

51.901.909

-2,5

Tháng 5

50.094.367

-3,5

(Nguồn số liệu: Thống kê sơ bộ của TCHQ)

Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ giấy từ 10 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu nhập từ thị trường Trung Quốc, chiếm 36,5% tổng kim ngạch, đạt 86,7 triệu USD, tăng 5,84%. Đứng thứ hai sau Trung Quốc là thị trường Thái Lan, với 31,7 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ 2015, tốc độ nhập khẩu mặt hàng này từ Thái Lan suy giảm nhẹ, giảm 0,01%, kế đến là Hàn Quốc, 21,8 triệu USD, giảm 8,38%...

Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ tăng mạnh vượt trội, tăng 34,04%, mặc dù kim ngạch chỉ đạt 3,4 triệu USD, ngược lại nhập khẩu từ Thái Lan và Đài Loan giảm nhẹ, đều giảm 0,01%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường cung cấp sản phẩm từ giấy 5 tháng 2016

ĐVT: USD

Thị trường

5 tháng 2016

So sánh với cùng kỳ 2015

Tổng cộng

237.060.368

6,38

Trung Quốc

86.711.490

5,84

Thái Lan

31.797.138

-0,01

Hàn Quốc

21.847.835

-8,38

Nhật Bản

16.250.975

6,39

Đài Loan

13.650.617

-0,01

Malaysia

4.234.929

22,80

Hoa Kỳ

3.421.981

34,04

Indonesia

2.608.675

-0,07

Đức

1.589.679

15,79

Singapore

680.996

-27,19

Nguồn: VITIC

 

Nguồn: Vinanet