Tỷ giá USD ngày 04/8/2022 tiếp tục tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm, giá USD tại các ngân hàng Thương mại tiếp tục tăng so với hôm qua nhưng giá bán USD trên thị trường tự do lại giảm.

11:11 | 04/08/2022

Đối tác