Thông tin nhập khẩu gỗ xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 và dự báo

Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh? Chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu, nhận định và dự báo mặt hàng này giai đoạn nửa cuối năm 2021 chi tiết có trong  “Thông tin nhập khẩu gỗ xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 và dự báo".

16:28 | 09/07/2021

Thông tin thị trường phân bón 6 tháng đầu năm 2021 và dự báo

Trong tháng 6/2021, giá các mặt hàng phân bón trên thị trường quốc tế  tăng mạnh, do nguồn cung bị hạn chế và nhu cầu cao. Thị trường phân bón trong nước và quốc tế cũng như diễn biến xuất nhập khẩu nhóm hàng này được thông tin trong “Thông tin thị trường phân bón 6 tháng đầu năm 2021 và dự báo".

16:20 | 09/07/2021

Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang EU trong giai đoạn 2017 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021

Nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu thủ công mỹ nghệ của EU, thị phần của Việt Nam tại thị trường này; Tình hình xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam tới EU trong giai đoạn 2017 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cùng triển vọng thị trường, sẽ có trong “Thông tin tình hình xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang EU trong giai đoạn 2017 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021”.

16:12 | 09/07/2021

Đối tác