Thị trường gạo thế giới tháng 9, 9 tháng/2021, phân tích tác động đến Việt Nam và dự báo

Thị trường gạo thế giới tháng 9/2021 – đánh giá tác động tới thị trường lúa gạo Việt Nam: Phân tích và dự báo” đưa ra bức tranh toàn cảnh về thị trường gạo toàn cầu, những đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường xuất khẩu và những thị trường tiềm năng cho tiêu thụ gạo, cùng dự báo về triển vọng thị trường trong thời gian tới.

09:38 | 05/10/2021

Thị trường Thép thế giới 9 tháng/2021, phân tích tác động đến Việt Nam và dự báo

Báo cáo phân tích toàn cảnh thị trường thép và nguyên liệu sản xuất thép trên thế giới trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm, phân tích xu hướng diễn biến giá, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ, chính sách trên thị trường thế giới, từ đó rút ra dự báo và đánh giá tác động tới thị trường thép Việt Nam.

17:35 | 03/10/2021

Đối tác