THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI THÁNG 10/2021 - ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM: PHÂN TÍCH - DỰ BÁO

Giá gạo Châu Á tiếp tục được cải thiện khi một số khách hàng truyền thống quay trở lại thị trường. Thương mại gạo thế giới tháng 10 tiếp tục xu hướng hồi phục sau khi tình hình đại dịch Covid-19 ở hầu hết các thị trường bớt căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố cung - cầu, thị trường gạo còn chịu tác động lớn từ một số yếu tố quan trọng khác.

08:41 | 07/11/2021

Đối tác