XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Sắt thép

Nhập khẩu sắt thép 4 tháng đầu năm 2021 tăng trên 37% kim ngạch

Theo thống  kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu trên 5,02 triệu tấn sắt thép các loại, tương đương trên 3,73 tỷ USD, giá trung bình 743,3 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với 4 tháng đầu năm 2020, với mức tăng tương ứng 12,8%, 37,3% và 21,7%.

16:05 | 04/06/2021

Đối tác