XEM TIN THEO LOẠI HÀNG HÓA Xe

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tháng 1/2022 giảm mạnh

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2022 cả nước nhập khẩu 4.524 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch đạt trên 126,99 triệu USD, giảm 70,2% về số lượng và giảm 70,7% về kim ngạch so với tháng 12/2021 và giảm 45,8%  về số lượng và gỉam 40,2% về kim ngạch so với tháng 1/2021.

08:14 | 07/03/2022

Đối tác