Xem nhiều

Xăng giảm giá từ 15h

Giá bán lẻ xăng RON 92 sẽ không cao hơn 16.405 đồng từ chiều nay (18/12). Đây có thể là lần giảm giá cuối cùng trong năm 2015.

14:32 | 18/12/2015

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương trong năm 2016

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới, cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của Bộ Công Thương trong năm 2016; nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong nhận thức và hành động về CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ TTHC, ngày 17/11/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ Công Thương.

14:35 | 18/11/2015

Đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách Trung ương

Vinanet - Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh tiến hành rà soát, xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng chợ đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để tổng hợp chung vào các kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét thẩm định.

23:01 | 22/10/2015

Hà Nội "kêu" quá tải hướng dẫn cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Vinanet- Đại diện các địa phương khẳng định, Bộ Công Thương đã làm tốt công tác quản lý thủ tục hành chính các ngành Công Thương. Mặc dù vậy, do các đơn vị kinh doanh trên thực tế có những đặc điểm riêng biệt khác nhau khiến cơ quan quản lý vẫn còn vướng mắc trong việc thực thi hướng dẫn thủ tục hành chính. 

13:17 | 19/10/2015

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao Huân chương độc lập hạng Ba cho VITACO

Vinanet - Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, vấn đề năng suất lao động, vấn đề công nghệ về sản xuất kinh doanh, công nghệ quản trị ngày càng là đòi hỏi lớn với doanh nghiệp. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mong muốn VITACO tìm mọi giải pháp để hiện đại hóa hơn các công cụ, điều kiện làm việc của công ty mà trước hết là hiện đại hóa đội tàu viễn dương.

13:06 | 19/10/2015

Bộ Công Thương tiếp quản Trường Đại học Điện lực

Vinanet - Ngày 24/9/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có quyết định số 10268 về việc chuyển giao nguyên trạng Trường Đại học Điện lực từ EVN về Bộ. Đồng thời, ngày 8/10/2015, EVN cũng đã có quyết định số 190 về việc bàn giao này.

18:25 | 16/10/2015

Đối tác